بدون ایجاد پوسیدگی

<p>بدون ایجاد پوسیدگی</p>
بدون ایجاد پوسیدگی

جلوگیری از چرک مردگی

<p>جلوگیری از چرک مردگی</p>
جلوگیری از چرک مردگی

شستشو در آب سرد

<p>شستشو در آب سرد</p>
شستشو در آب سرد
  • عدم ایجاد آسیب و پوسیدگی در بافت پارچه
  • نرمی و لطافت بیشتر لباس ها با استفاده از نرم کننده ها طبیعی
  • قدرت لکه بری بالا
  • قابلیت شستشو در آب سرد
×

اینستاگرام ما را دنبال کنید

    ×
    x